ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σε γνωρίζω από την κόψη

του σπαθιού την τρομερή

σε γνωρίζω από την όψη

που με βια μετράει την γη

Απ΄τα κόκαλα βγαλμένη

των Ελλήνων τα ιερά

και σαν πρώτα ανδρειωμένη

χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά

 

 

Το ποίημα είναι του Διονυσίου Σολωμού,

και η μελοποίηση έγινε από τον Νικόλαο Μάντζαρο.