Αντιστοίχιση Αγγλικών με Αιγυπτιακούς ιερογλυφικούς χαρακτήρες. Για να το επιτύχεται

ακολουθήστε το επόμενο link:    greatscott   και αγοράστε σε απίστευτα χαμηλή τιμή τη γραμματοσειρά

που μετατρέπει σε ιερογλυφικά αγγλικούς χαρακτήρες.