Οι περιοχές-Χώρες που προτείνονται καθώς και τυχόν ξενοδοχεία αποτελούν 

μέρη στα οποία έχω εγώ πάει και σε καμία περίπτωση δεν 
αποτελούν διαφήμιση ή εξασφάλιση του ιδανικού για τις διακοπές σας.

Γράψτε για το μέρος εκείνο του κόσμου που θα θέλατε να ενσωματώσουμε φωτογραφικό υλικό!!!